fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

گلخانه طبقاتی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

افزایش تولید میوه با کیفیت در کشور

تاسیس گلخانه در مساحت کم با هزینه کمتر... نیازمند سرمایه گذار

انصراف