fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

محله الکترونیک

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

شناخت مشاغل، تخصصها، خدمات و محصولات در محدوده زندگی هر فرد

ایجاد یک سایت از بانک اطلاعات به تفکیک هر محله در هر شهر با دسته بندی های شغلی مختلف جهت سهولت دسترسی خانواده ها به نزدیک ترین مرکز مورد نیاز هر فرد در هر زمینه با قید جزئیاتی مانند امکان ثبت نام فقط برای افراد و مشاغل دارای مجوز در هر منطقه.

انصراف