ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

انتقال آب بین حوضه های

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور و مصرف بهینه آب و افزایش بهینه محصولات کشاورزی و کم کردن بازه آبیاری-

انصراف