ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساخت ایستگاههای تامین وتعویض باطری برای خودروهای الکتریکی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

تامین بستری جهت سرعت بخشیدن به استفاده از خودروهای الکتریکی

ایستگاههای مزبور وظیفه تامین شارژ، تهیه باطری و تعویض باطری را برای خودروهای الکتریکی در سطوح شهر تامین مینمایند. راه اندازی این ایستگاهها برای خودروهای الکتریکی، نقش پمپ بنزین را برای خودروهای برقی ایفا مینمایند. البته راه اندازی این ایستگاهها دارای مسایل خاصی میباشد که در صورتی که تامین کنندگان و سرمایه گذاران محترم با طرح همکاری کنند ، مشروح طرح ارائه خواهد شد.

انصراف