ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طراحی کارپوشه الکترونیک برای دانشجویان علوم پزشکی منطبق بر استاندارد های بخش اعتبار بخشی وزارت بهداشت است.

شرح
   ایران
   ایلام
   ایلام

الکترونیک کردن ثبت اقدامات و نمراتی است که دانشجو در مراکز بالینی می گذراند

انصراف