ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شیر آب هوشمند کشاورزی

شرح
   ایران
   فارس
   جهرم

از جمله اهداف کلی استفاده از شیر آب هوشمند کشاورزی ، مصرف بهینه آب ومدیریت توزیع آن به صورت کلی و بخشی (زیر مجموعه) در قسمت های مختلف کشاورزی می باشد تا موجب افزایش بهره وری در منابع آب و انرژی شود و نتایج منفی حاصل از خطای انسانی در زمان و میزان آبیاری را بر طرف کرده و میزا ن تلفات آب با توجه به زمان آبیاری و عمق آبیاری اطراف ریشه کاهش دهد و در نهایت هزینه تمام شده تولید محصولات کشاورزی را کاهش و سود بالاتری را نصیب بهره بردارن بخش کشاورزی کند که برای این کار از طراحی جدید بدنه شیر و پنل خورشیدی بهره می بریم.

کشاورزی به عنوان یک رکن از پیشرفت و عدم وابستگی هر کشور محسوب می شود و برای کشاورزی مهم ترین پیش نیاز آب می باشد. کمبود منابع آب و کاهش آن یکی از مشکلات اصلی درکشورها می باشد . این مساله در کشورهایی که در مناطق گرم، خشک و کم باران قرار گرفته اند بیشتر احساس می شود . در کشور ما 92 درصد از آب مورد استفاده مربوط به بخش کشاورزی است! نیاز به شیوه های نوین آبیاری با حد اقل هزینه و حد اکثر بهره وری یکی از ضروریات کشاورزی امروز می باشد .
شیر آب هوشمند کشاورزی برای کنترل میزان و زمان آبیاری به صورت هوشمند طراحی شده است که دارای شش حالت کلی کاری بصورت: باز و بسته نگه داشتن مسیر ورودی ، انحراف آب به مسیر فرعی ، انحراف آب به مسیر اصلی ، تنظیم فشار و جریان آب ورودی ، استفاده بصورت سه راه و چهار راه و ترکیب دو ورودی و انتقال آن به خروجی مشترک می باشد.دستگاه برای تغذیه قسمت الکترونیکی از باتری لتیوم یونی و پنل خورشیدی ویا برق شبکه بهره می گیرد.

انصراف