ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ربات کمک به سالمند و کنترل با موبایل

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کمک به سالمندان

علاوه بر کمک با استفاده از سنسور قادر است وضعیت و شرایط او را برسی کند

انصراف