ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد شبکه مجازی بازار تهاتر محصولات ساختمانی

شرح

http://www.shahraraz.com

shahraraz@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

تامین مالی پروژه های ساختمانی و رونق کسب و کار در بخش ساختمان به عنوان اهداف اصلی تهاتر عنوان می شود. به عبارتی اهداف اصلی بازار تهاتر به قرار ذیل است : • تامین مالی پروژه های ساختمانی • جبران کمبود نقدینگی

رکود و نیز كمبود پول‌نقد و به عبارتی نقدینگی در بازار معاملات ساختمان، طرفين معامله را به استفاده اجباري از شيوه‌هاي جايگزين مبادله ريالي هدايت كرده و دو شيوه جديد تهاتر و معاوضه را در اين بازار ضروری کرده است.
منافع و مزایای تهاتر
در تهاتر سنتی، به دلیل محدود بودن کالا و خدمات و تطابق زیاد نیازها و تولیدات دو طرف، معاملات کاملا به صورت مستقیم و پایاپای انجام می شد ولی امروزه به علت تنوع و گستردگی نیازها و تولیدات امکان تبادل مستقیم بین دو طرف بسیار کمتر است، لذا نیاز است ساز و کار های مناسب تبیین گردد .
تهاتر کنندگان امکان انجام فعالیت های بهینه اقتصادی را با تسهیل مبادلات ( رفع مشکل کمبود نقدینگی در بازار ) برطرف می سازند .این امر باعث افزایش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تولید و عرضه محصولات و خدمات و در نهایت رونق کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده برای طرفین خواهد شد.
معمولاً دولتها هنگام رکود اقتصادی، برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی به تشویق نظام تهاتر می پردازند.
اهم منافع و مزایای شبکه مجازی بازار تهاتر به قرار ذیل است :
• صرفه جویی در صرف پول نقد
• افزایش فروش واحد های پروژهفایل
فایل
انصراف
همکاران