ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایده گذر گاه عابر پیاده لیزری + تابلو مخصوص آن

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

انظباط اجتماعي + تكريم به عابران سالمند + كودكان و معلولين و همه شهروندان + كاهش تلفات و حوادث + افزايش ايمني + افزايش ديد رانندگان در شب و مواقع باراني و برفي و گرد و غبار +

اين ايده در پتنت جهاني نمونه ندارد و بوسيله نور درخشنده ليزر ميتوان رفتارهاي رانندگان و عابران را در جهت انظباط اجتماعي تقويت نمود - اين ايده وسيله اي بسيار كوچك و كم هزينه و كم مصرف ( انرژي ) با يك باطري 12 ولت متصل به سوالار خورشيدي نيازي به برق شهري ندارد و ميتواند مزيتهاي زيادي را براي شهروندان از دو منظر رانندگان و عابران فراهم كند و خصوصيات بسيار مفيد اين ايده تكريم به سالمندان و معلولين و كودكان و بانوان جامعه خواهد بود و پس از چراغ راهنمايي و رانندگي و شمارننده معكوس گذر گاه عابر پياده ليزري را اقدام بعدي براي چهارراه ها و هر نوع گذرگاهي مناسب و كاربردي بناميم و از خصوصات مفيد اين دستگاه افزايش ديد در معابر خيابانهاو جادهها خواهد بود كه براي سرعت گيرها ميتوان اين اين ايده را بدون هيچ محدوديتي مورد استفاده قرار داد و از مزيتهاي ديگر اين ايده امكانات بسيار مفيد ليزر در مواقع باراني و برف و گرد و غبار و مه آلود بودن هواي شهرها و جادهها ميتوان قلمداد كرد و در مواقع بروز آب افتادگي خيابان و گل آلود شدن محل عبور و مرور و محو شدن محل گذرگاه عبور اين محل با ليزر نشان داده شود و از بروز حوادث ناگوار جلوگيري نمايد . از استقبال شهروندان به ايده سپاسگزارم و اميدوارم توجه مسئولين به ايده در جهت بهبود شرايط حمايتهاي خود را دريغ ننمايند . با تشكر

انصراف