ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه مجازی امور درمان و پزشکی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

بازاریابی و تبلیغات پزشکی ایران در سطح بین الملل

بارگذاری فیلمهای تبلیغاتی پزشکان ، بیمارستانها ، درمانگاهها ، کلینک ها ، هتل بیمارستانها ، مجموعه های سلامت ، تجهیزات پزشکی و ....

انصراف