ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

واقعیت مجازی و اقعیت افزوده در حوزه مارکتینگ

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد خلاقیت و تاثیر مثبت در شیوه های نوین بازاریابی کشور

انصراف