ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد سامانه مدیریت امور پایان نامه ها

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

تسهیل و مکانیزه نمودن فرایند پایان نامه های تحصیلات تکمیلی. تسهیل امور اداری مرتبط و ایجاد امکان پیگیری مداوم توسط دانشجو، اساتید و مدیران آموزشی از مراحل کار پایان نامه.

با توسعه فناوری اطلاعات و نفوذ بیش از پیش اینترنت و با توجه به افزایش تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و متناسب با آن تعداد پایان نامه هانیاز به یک سامانه تحت وب برای مدیریت امور اداری پایان نامه ها در دانشگاه ها احساس می شود.
ایجاد این سامانه باعث خواهد شد:
- اولا بخش هایی از فرآیند اداری امور پایان نامه ها کاسته شده و حجم قابل ملاحظه ای از کار اجرایی پرسنل دانشگاه بکاهد.
- دوماْ تمام فرایند به صورت متمرکز انجام خواهد شد که امکان نظارت و مدیریت آنرا به همراه خواهد داشت.
- سوماْ دانشجویان، اساتید راهنما و کارشناسان و مدیران آموزشی میتوانند در هر لحظه از وضعیت پایان نامه، اعم از تصویت پروپوزال، ابلاغ احکام اساتید راهنما و مشاور، روند اجرای کار و ارائه گزارشات سه ماهه، تقاضای دفاع و صدور مجوز دفاع، تعیین زمان انجام دفاع و نتیجه و اعلام نمرات و همچنین تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه مذکور مطلع شوند و امکان انجام آن بخش از فرآیند مربوط به خود را در هر زمان و مکان خواهند داشت.

انصراف