ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مرکز تماس مستقیم و بازار تخصصی ساختمان

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

حذف واسطه هاي بيشمار در صنعت ساختمان و ارتباط بين توليد كننده و مصرف كننده ايجاد سهولت دسترسي و كاهش قيمت تمام شده براي مصرف كننده و امديريت بازار و افزايش فروش و در نتيجه سود بيشتر براي توليد كننده داخلي

از طريق اخبار با اين مركز و اين نمايشگاه آشنا شدم

انصراف