ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اپلیکیشن درسیار

شرح
   ایران
   تهران
   شمیرانات

تسهیل دسترسی دانش آموزان به نیازهایشان از جمله معلم ، کتاب ، جزوه و مشاور.

طراحی یک پلت فرم که معلمان و دانشجویان داشته های خود از جمله رزومه ، کتاب و جزوه را در معرفی کنند و دانش آموزان برحسب نیازهای خود از آن استفاده کنند.

انصراف