ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

گردشگری

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

شناخت سیستم و معماری و نیازمندی های گردشگری (نحوه انجام کاردر آن)

تحلیل وطراحی سیستم نرم افزاری و تخمین ریسک ها و مقابله با آن برای تمام موسسات گردشگری با متدولوژی ساخت یافته

انصراف