ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اشتغال دانشجویان دانشگاههای علمی کاربردی

شرح
   ایران
   البرز
   کرج

دادن شغل های مرتبط با رشته دانشجویان در ترم دوم

با توجه به ماهیت علمی کاربردی دانشگاه ، روش مبتی بر عملگرایی آموزشهای تئوریک ارایه شده به دانشجو مد نظر است بصورتی که دانشجو در رشته مختلف نظیر : کسب و کار ، الکترونیک ، برق و کامپیوتر به موازات تحصیل در دانشگاه ، فعالیت اقتصادی نموده و درآمد کسب کند و در حقیقت اندکی پس از ثبت نام در دانشگاه عملا وارد بازار کار شده و شاغل شود . این مدل در راستای کاربردی بودن دانشگاه ورای رسالت خود ، برای دانشجویان شغل نیز داده و میتواند الگوی مناسبی برای سایر دانشگاههای کشور و حتی جهان باشد .

انصراف