ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساخت ترمز اضطراری الکترومکانیکی آسانسور

شرح
   ایران
   البرز
   کرج

جلوگیری مطلق از سقوط کابین آسانسور تحت هر شرایطی

زیر کابین آسانسور ترمزهای مکانیکی و جود دارد که در صورت شتاب زیاد عمل کرده و از سقوط کابین جلوگیری مینماید ولی به دلایل مختلف اصطحلاک ، عدم نگهداری مناسب ، خرابی کفشک های ترمز و ... ممکن است عمل نکرده و سبب سقوط کابین شوند که متاسفانه غالباً با صدمات شدید جانی و مالی همراه است . هدف اختراع جلوگیری کامل از سقوط کابین آسانسور تحت هر شرایطی : پاره شده سیم بکسل کابین ، خالی شدن کلاچ ، مشکلات گیر بکس و ... است که حتی در صورت عمل نکردن سیستم معمول بصورت اتوماتیک عمل کرده و خطر سقوط کابین را کلاً از بین ببرد .

انصراف