ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ااستفاده از بسترشبکه های اجتماعی برای تجارت وخرید فروش با امکاناتی ازقبیل ایجاد درگاه برای هرکاربروایجاد فروشگاه ومدیریت مستقیم خدمات وکالاها وتبلیغات ورقابت در قیمت گذاری بدلیل اختیارتی که درشبکه اجتماعی است برخلاف فروش کالا دریک سایت

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ارتباط مستقیم بین فروشنده وخریدار.وارتباط مستقیم بین تولید کننده پخش کننده ودرواقع ارتباط همه عناصر تجارت با هم

رشته الکترونیک تعمیر تجهیز سخت افزارو هوشمند سازی مدارس ارایه سرویس سایت ساز وتنها سرویس دهنده سیستم سایت ساز مدیریت دانش اموز وکارنامه مثل دانشگاه وموسس اولین شبکه اجتماعی تجاری ایرانی دوزبانه

انصراف