ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طراحی و تولید یک ERP در حوزه فورواردری

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

پوشش دهی کلیه نیازمندیهای شرکت های فورواردری اعم از CRM ، عملیات بازرگانی و مالی

با توجه به اينكه شركت های فورواردری به منظور کنترل عملیات حمل کالای مشتریان از یک سو و اطلاع رسانی به موقع به مشتریان در جهت ارتقاء فرضیه مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع از سوی دیگر ، نیازمند یک سیستم یکپارچه در این خصوص می باشند . از آنجایی که این فرایند شامل اطلاعات مالی مشتریان و شرکتهای حمل کننده نیز می گردد لذا این سیستم می بایست علاوه بر دارا بودن امکان CRM و کنترل عملیات ، کلیه فرایندهای مالی مرتبط با این موضوع را به طور کامل پشتیبانی نماید.
لذا با توجه به توضیحات فوق الذکر تحلیل ، طراحی و تولید سامانه نرم افزاري راهكار يكپارچه جامع سیستم عملیات فورواردری ضروری به نظر می رسد.
طرح راهكار يكپارچه جامع سیستم عملیات فورواردری شامل مجموعه اي از زیر سيستم هاي عملياتي است كه در يك بستر يكپارچه تمامي فرايند هاي يك شرکت فورواردری را بطور كامل پوشش داده و با توجه به پيوستگي داده ها و فرايند ها ، مي تواند بستر رشد شرکت از جنبه هاي مختلف را در بر داشته باشد. در اين راستا شركت های فورواردری با توجه به وجود تنوع عمليات از منظر كسب و كار و حجم بالاي فعاليت آنها نيازمند مجموعه سيستم هاي يكپارچه و فرايندگرا به منظور اتوماسيون نمودن آنها خواهند داشت.
در حال حاضر با توجه به بررسی های به عمل آمده يك راهكار جامع کاملا بومی در خصوص این نوع شرکت ها بنحوی که هم در صورت SAAS و هم بصورت نصب بر روی سرورهای محلی وجود ندارد.
اين سامانه مي بايست كليه فرايندها و عمليات هاي يك شرکت فورواردری بزرگ از CRM ، ثبت و کنترل عملیات Door – To – Door ، مالی ، BI و ديگر نيازهاي عملياتي موجود را مرتفع نمايد.

انصراف