ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

برنامه کاربردی «موبایل یاد»

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ارائه اطلاعات کاربردی تاریخی دو قرن اخیر جهت بهره گیری از آنها در پروژه های بنیانی فرهنگی، اجتماعی، شهرسازی، اقتصادی ، و....در سراسر کشور

پروژه کاربردی «موبایل یاد» بر مبنای استخراج اطلاعات تاریخی دارای مشخصات دقیق زمانی و مکانی در دو قرن اخیر و ارائه آنها در اپلیکیشن موبایل طراحی شده است. مخاطبین این پروژه عموم مردم، و نیز گروه های خاص اعم از پژوهشگران، سازمان ها و ناهدها و شرکت های دولتی و خصوصی هستند. ایده مذکور از ده سال قبل مطرح شده و به صورت محدود اجرا شده و در آن مرحله جایزه نخست سراسری در سطح کشور را به خود اختصاص داد. حال در نظر است این برنامه با گستردگی بیشتر به اجرا درآید.

انصراف