fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بلوکهای جدید بتنی ، روشهای نوین آبیاری ، روشهیا نوین بومی سازی نرم افزارهای مهندسی

شرح
   ایران
   اردبیل
   اردبیل

کاهش هزینه های ساخت وساز، افزایش ظرفیت علمی وفنی مهندسین ودانشجویان ، حذف کاغذ از فرایند آموزشی در کشور

مهندس عمران ، کارشناس ارشد مهندسی معماری ، طراح وایده پرداز

انصراف