fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد کیت امداد و نجات

شرح
   ایران
   خوزستان
   گتوند

تسریع در امر امداد و جنات و کاهش چشم گیر مزاحمتهای تلفنی مراگز امداد و نجات

توی شهر های بزرگ با وجود کوچهای تو در تو کار امداد رسانی(پلیس،اوژانس،آتشنشانی) دشوار شده. و از طرفی مزاحم تلفنیهای زیادی برای این سازمان های امداد رسان ایجادشده. برای حل این مشکل به به فکر این رسیدم که در هر خونه یه کیتی تعبیه بشه که شامل سه دکمه میباشد و هر دکمه مربوط به هر یک از سازمانهای امداد رسان میباشد. و با فشردن هر دکمه پیامی شامل (شماره اشتراک،نام صاحب خانه،و آدرس) به اون سازمان امداد رسان مربوطه ارسال میشود. تجربیات بنده نشان داده که در صورت وقوع حادثه افراد دستپاچه میشوند و شماره های مراکز امداد و نجات را از یاد میبرند. و همچنین در خانواده های که افراد معلول و سالمند هست کاربرد دارد بطوری که فرد معلول و یا مسن ارگانهای امداد رسانی را مطلع میسازد. و در صورت اشتباه فشردن دکمه مبلغی رو بعنوان جریمه یا نقدی پرداخت میشود یا از یارانه وی کسر میشود.

انصراف