fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اسپری هایی که وقتی به سطوح یا بدنه ماشبن یا شیشه ماشین زده شود باعث تمیزیه طولانی مدت میشود و از نفوذ نور خورشید به ماشین جلوگیری میکند و باعث دید مناسب راننده در روز بارانی میشود چون از خیس شدن جلوگیری میکند و هنگام هوای سرد باعث کم شدن بخار ماشین میشود

شرح
   ایران
   مازندران
   ساری

اسپری هایی که وقتی به سطوح یا بدنه ماشبن یا شیشه ماشین زده شود باعث تمیزیه طولانی مدت میشود و از نفوذ نور خورشید به ماشین جلوگیری میکند و باعث دید مناسب راننده در روز بارانی میشود چون از خیس شدن جلوگیری میکند و هنگام هوای سرد باعث کم شدن بخار ماشین میشود

انصراف