fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اقامتگاه بومگردی فرهنگی و هنری

شرح
   ایران
   هرمزگان
   بندرعباس

تبادل فرهنگی و هنری در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری به مدد ارتباط بینافرهنگی

اقامتگاهی با رویکرد فرهنگی و هنری و با تمرکر بر طراحی و تولید خدمات فرهنگی و هنری بر پایه ارتبات بینافرهنگی بین مردم محلی جزیره هرمز و گردشگران فرهنگی، کارآفرینی فرهنگی و هنری برای اهالی جزیره، شناخت و معرفی دست فرهنگ و هنر منطقه و امکان آموزش های دو طرفه بین مردم محلی و گردشگران، ایجاد یک نهاد پایدار فرهنگی و هنری در راستای طراحی یک نمونه توسعه پایدار برای منطقه

انصراف