fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مرکز تخصصی ارزیابی و آموزش مشاوره تحصیلی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد یک مرکز تخصصی برای مشاوره تحصیلی

هدف از تاسیس این موسسه ایجاد تغییری در نحوه آموزش و برنامه ریزی تحصیلی است که با استفاده از تکنیک های رشته coaching و ایجاد یک مرکز تخصصی بالقوه دراین حیطه است . با توجه به اینکه اکثر افرادی که دراین حیطه کار می کنند در بحث درآمد زایی در کنکور و.. تمرکز بیشتری دارند محورهای پروژه تاسیس مرکز ماهور به شرح زیر است :
1- آموزش مشاوران تخصصی برای رشته های مختلف براساس اصول مشاوره و coaching که رشته ای تخصصی در کانادا درحال تدریس می باشد
2- برگزاری همایش های تخصصی استعداد یابی و ایجاد شناخت و آموزش برای درک بهتر رشد فردی
3- ارائه آموزش ها و تکنیک های آموزشی برای تحول نحوه های مطالعاتی و ترک عادات غلط مطالعاتی و آموزشی برای دانش آموزان
4- توسعه راهکاری های بنیادی در بخش روانشناسی و روان درمانی

انصراف