fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سیستم بهبود بهره وری تولید

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کنترل تولید و افزایش بهره وری

کلید گمشده صنعت و تولید در ایران بهره وری است. با این ایده وضعیت تولید در هر شرکت پایش، اندازه گیری و کنترل خواهد شد. مدیریت و پرسنل خط تولید از وضعیت بهره وری خط تولید بصورت آنلاین خبردار بوده و راهکارهای کاهش توقفات و افزایش بهره وری تعین خواهد شد و گزارشات بیشماری در قالب ماشین، شیفت، روز، هفته، ماه، کارگر و ... تولید و قابل استفاده میباشد. در این روش حداقل شاهد افزایش بهره وری به میزان 30 درصد خواهیم بود

انصراف