fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد کارگاه صنایع دستی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

اشتغال زندانیان بعد از خروج و عدم ارتکاب جرم مجدد توسط آنان

انجمن مردم نهاد سه یک در راستای نیل به اهداف اجتماعی خود قصد دارد که یک کارگاه تولید صنایع دستی برای زندانیانی که در زندان آموزش دیده اند اینجاد نماید و با این کار سهمی در بهبود جامعه ای که در آن زندگی میکنیم داشته باشیم.

انصراف