fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سلاما

شرح
   ایران
   قزوین
   قزوین

اپلیکیشن خدمات دارویی و درمانی به سالمندان

اپلیکشن سلاما مخصوص افراد سالمند است. برای بهبود فرآیندهای پزشکی پس از درمان؛ پیشگیری های بهداشتی و ضرورت های دارویی.
این اپ قرار است به سالمندان، فرزندان و دوستداران شان کمک کند تا آسیب های پزشکی و درمانی کمتری ببینند.

انصراف