fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اپلیکیشن اطلاعات پزشکان در مانگاه ها و ازمایشگاه ها و تماس ویدیویی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

رفع سردرگمی بیماران جهت پیدا کردن محل مناسب برای خدمات دهی

بسیاری از ییماران اطلاعات درستی در زمینه بیماری خود ندارند و پزشکان متبحر را نمی شناسند از این رو در این اپلیکیشن میتوان اطلاعات لازم جهت پیدا کردن پزش مورد نیاز خود را پیدا کرده و یا از خدمات دهی ازمایشگاه ها ،رادیولوژی ها و داروخانه ها اطلاعات را کسب میکنند

انصراف