fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پلتفرم گردشگردی پزشکی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

پلتفرم گردشگری پزشکی

با توجه به ارزان بودن هزینه های پزشکی در داخل ایران از جمله هزینه های زیبایی، یک پلتفرم جامع از یافتن پزشک و رزرو وقت و همه موارد بیماری که تصمیم دارد هزینه های پزشکی را در داخل ایران انجام دهد.

انصراف