fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سیستم تولید صنعتی علوفه دام

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

تولید علوفه بدون مصرف انرژِی

این تکنولوژی اصلاح کشاورزی است که بر اساس کشت بدون زمین و خاک توسعه یافته استو کاهش هزینه های آبیاری و هزینه های سطح زیر کشت را در پی دارد
این سیستم با قراردادن مقدار مشخصی از بذر آماده کشت در محیطی که به لحاظ رشد بازدهی بیشتری دارد و نوع آبیاری خاص و افزودن مواد معدنی خاص به میزان مورد نیاز به آب(زیرا حاک استفاده نمی شود و هیچگونه کود و آفت خاکی ندارد )علوفه تازه تولید می نماید مزیت های اصلی این سیستم کیفیت بیشتر قیمت پایین تر و تولید بیشتر نسبت به تولید سنتی است.

انصراف