fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مجموعه ی ورزشی و هنری - ایده ی دوم ساخت یک مجله ی علمی دوزبانه در گرایشات مختلف

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ایده ی اول : تربیت مردمی پویا و کشف استعدادهای ورزشی و هنری در زمینه های مختلف و در نتیجه بالا بردن نام ایران در دنیا به واسطه ی این استعدادها .، ایده ی دوم : ساده سازی زبان علم برای تمامیه ی مردم تا بلکه از آن در زندگی روزمره بیشتر استفاده کنند ( به موجود آمدن مردم شاد و موفق در این کشور به واسطه ی انتشار این مقاله ها )

با توجه به توانایی اینجانب در مدیریت و شناخت افراد خبره ی ورزشی و هنری در زمینه ی تئاتر و سینما میتوان به نتیجه ی مدنظر دست یافت ، ایده ی دوم : شناخت افراد هیئت علمی در تمامیه ی دنیا آن هم افراد ایرانی و حتی در داخل که با همراهی آنها میشه یک تیم پویا را تشکیل داد . برای نوضیحات بیشتر میشه یک جلسه ی کاری گذاشت ...

انصراف