fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

موسسه دانش گذار

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد ارتباط تضمینی بین کسب دانش و بکارگیری آن

این ایده دقیقا در مقابل ایده ی "دانشگاه" می باشد. بدین شکل که با تغییر دنیای امروز که مشخصه ی آن سرعت است، در بحث دانش و جایگاه آن، ساختار ها و زیربناهای مرتبط با آن نیز می بایست سازگار با شکل جدید دانش در دنیای امروز گردد. کما اینکه، شاهد هستیم چگونه عدم این تطابق سازی و عقب ماندن از آن باعث بروز مشکلاتی از جنس رکود و سکون در همان ناحیه گردیده است و ما شاهد نرخ بالای "دانش دار" هایی هستیم که دقیقا به مثابه دانش گاه فقط دارای دانش هستند و بس. در مقابل این پدیده ی رخ داده شده یک سازمان با ایده ای دقیقا متقابل آن یعنی مکانی برای انتقال دانش می تواند دقیقا در برابر این نیاز مبرم ایجاد شده سعی بر پاسخگویی نماید. من با دانش و تخصص مدیریتی خود ایده تا مدل اولیه ی این طرح کسب و کار را پیش برده و نیازمند یک تیم هم رای و ارزش در زمینه های کامپیوتری، تحقیقاتی و بازاریابی و سرمایه گذاری آن برای پیاده سازی می باشم. طرح بسیار جامع می باشد اما می تواند آعازگر یک حرکتی منحصر به فرد روبه جلو گردد.

انصراف