fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سیستم تریبون هوشمند کلاس (سریر)

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

مکانیزه کردن فرآیند آموزش

حجم دانش بشری به روایت سازمان ملل در هر 72 روز دو برابر می شود، از این رو استفاده از
ابزارهای آموزشی نوین در مجامع علمی اجتناب ناپذیر است.

تریبون هوشمند کلاس، دستگاهی است متشکل از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری که به عنوان یک
وسیله ی کمک آموزشی در مجامع علمی مورد استفاده قرار گرفته و جایگزین مناسبی جهت تخته ،
تریبون ، انواع کامپیوترها ، لوازم التحریر است، زمینه ی فنی این دستگاه الکترونیک و کامپیوتر می
باشد.

انصراف