ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

یک اپ برای ساماندهی به فرایند های شخصی و سازمانی

شرح
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

امکان تعریف گستره متنوعی از فرایند ها، برنامه ریزی و تفویض وظایف برای تیم های کوچک، متوسط و بزرگ

انصراف