ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه نوین حمل کالا و مسافر در سراسر دنیا

شرح
   ایران
   فارس
   شیراز

کاهش هزینه حمل و نقل کالا و مسافر

ایجاد یک شبکه اجتماعی به منظور حمل کالا و مسافر با هدف کاهش هزینه

انصراف