fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کسب و کار الکترونیکی در حوزه خدمات

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد کسب و کار فناورانه در حوزه خدمات

یکی از نیازهای اساسی افراد جامعه دسترسی برخط به خدمات موردنیاز خود در شرایط خاص و عدم وجود گزینه های متعدد برای دریافت خدمات با بهترین کیفیت و کمیت است. زیرساخت فناوری اطلاعات در صورتی که براساس مدل های علمی جابک و مبتنی بر مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات شکل گیرد می توانند در شرایط عدم دسترسی به امکان فیزیکی ارایه خدمات موردنیاز مشتریان و شاید به نحوی سوء استفاده از شرایط روحی و روانی حاکم بر انجام انتخاب بسیار بهینه و اثربخش ع

انصراف