ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

همگانی نمودن (فرهنگ سازی) استفاده ازاینترنت چیزها

شرح
   ایران
   فارس
   فسا

بالابردن فهم اینترنت چیزهادرجامعه

به نام خداوند جان وخرد کزین بهتراندیشه برنگذرد
باتوجه به رشد وتوسعه کشورهای جهان اول درمبحث اینترچیزهاچنین به نظرمیرسدکه دولتمردان ما انشاالله باید آستین بالا زده ومخصوصادررسانه ها ورادیو وتلوزیون مبحت اینترنت چیزهارا با بیان ساده وشیرین وقابل فهم برای تمام سطوح مردم جامعه بیان نمایند که یکی از مهم ترین فاکتورهای جامعه پیشرفته همگانی شدن اینترنت چیزها در آن جوامع می باشد.

انصراف