ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

قصر من

شرح
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

افزایش دایره لغات انگلیسی با بازی

در برنامه موردنظر کاربر یک فضای سه بعدی متناسب با سلیقه خود ایجاد میکند. مثلا یک خانه در یک فضای سبز به همرا جزئیاتی که کاربر مشخص میکند
سپس برنامه از کاربر میخواهد که لیستی از کلمات را در جای دلخواه خود در فضایی که خود ساخته قرار دهد.
بعد از آنکه کاربر لغات را در جای دلخواه خود قرار داد در همان لحظه و روز های بعد از کاربر خواسته میشود که جایی که کلمات را قرار داده را پیدا کند.

انصراف