ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تولید کاغذ از کلشن برنج(ساقه برنج)

شرح
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

درآینده نهجندان دور

باتوجه به مصرف روزمره کاغذ در جامعه وجایگزینی ایده نو ودر دسترس بودن جهت مواد اولیه تولید کاغذ جایگزینی ساقه برنج بجای چوب

انصراف