fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طراحی و ساخت نرمافزار موبایلی کنترل و ساماندهی کشاورزی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

تعیین بهترین کشت در هر مکان جغرافیایی بر اساس الگوهای بارشی و افزایش بازدهی کشاورزی

با استفاده از الگوهای پیش بینی بارشی و تطابق این اطلاعات با آب های روان سطحی و مشخصات خاک که توسط کشاورزان در سامانه درج می شود می توان نوع کشت، میزان و زمان دفعات آب دهی و شیوه آب دهی ، زمان سمپاشی ، زمان کاشت و برداشت و دیگر شاخص های مورد نیاز کشاورزان را به آن ها توصیه کرد و بهره وری را براساس نوع محصول درج شده در سیستم به دیگر کشاورزان توصیه کرد تا تعادل و کیفیت در محصولات را همزمان به کشاورزان اهدا کرد.

انصراف