fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پهپاد

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

شناسایی، هدف گیری ،قابل هدایت، رزمی ، بدون نیاز به سوخت و... قابلیت پرواز بیش از ۱۰۰ روز

شناسایی، هدف گیری ،قابل هدایت، رزمی ، بدون نیاز به سوخت و... قابلیت پرواز بیش از ۱۰۰ روز

انصراف