fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مجموعه ای از ایدهای طراحی شده گروهی بیش از ۳۰ایده برای سطح کشوری ثبت شده پروپزال شده قابل​ اجرا در زمان حال

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد فضای هوشمند و مردم هوشمند در شهر هوشمند در زمینه های مختف

عارف عظیمی هستم ۲۲ ساله ،یه جوون پر انرژی که هدف های بزرگ و بزرگتری داره،هیچ وقت ناامید نشده.
معتقدم تلاش ،امید،هدف،اراده و شکست راز ها و الزامات موفقیته.
معتقدم فرصت هایی که مثل ابر میگذرند رواگر درنییابیم فردای آن روز حسرت ، جاری وجودمان میشود.

انصراف