ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

صنعت کشاورزی

شرح
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

کاهش هزینه های میلیاردی در صنعت کشاورزی

ایده ای برای کاهش هزینه های میلیاردی در صنعت کشاورزی دارم.
نیاز به سرمایه گذار دارم.

انصراف