ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سوت هوشمندداور

شرح
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

استفاده بافعل از زمان درمسابقات ورزشی

دراین ایده با اتصال وایرلس سوت و تابلو مسابقه ووداوران مسابقه ورزشی مثل فوتبال وکشتی وغیره زمان و تصمیمات مدیریت میشوند

انصراف