fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ساماران

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ارتقاء سطح سلامت و دانش ايرانيان

آموزش-پژوهش-خدمت رساني پويا / اين ٣ فاكتور ، مويد راهبرد برنامه طراحي شده توسط بنده ميباشد كه براي هر يك از اهداف بايستي افراد متخصص براي همكاري آماده نمود، نكته حائز اهميت اين است كه اين طرح مبتني بر نياز روز جامعه و با ساير ايده هاي مطرح شده نا كنون تفاوت ويژه دارد.

انصراف