fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مرکز آموزشی بین المللی

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

افزایش توانمندی مدیران ارشد

تاسیس مرکز آموزشی مجازی بین المللی در زمینه مدیریت بحران

انصراف