fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

grren energy_smart flooring

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

هوف ما تولید برق از کفپوش های هوشمند است که باعث کاهش الودگی هوا میشود زیرا استفاده از سوخت های فسیلی برای تولسد برق را به طور چشمگیری کاهش میدهد.

مم مدیرعامل تیم راشا هستم.تیم ما کفپوش هایی تولید کرده که به زودی در اماکن پرجمعیت مصب میشوند و مصرف کنندگان انرژی را به تولید کنندگان انرژی تبدیل میکند.

انصراف