fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نرم افزار گزارش مردمی پلیس راهور

شرح
   ایران
   فارس
   شیراز

فرهنگ سازی و کاهش تخلفات رانندگی

این نرم افزار در جهت ارتقاء فرهنگ رانندگی در سطح شهر و افزایش مشارکت مردمی در ایجاد نظم طراحی و پیاده سازی می شود. هدف
اصلی نرم افزار پوشش لحظه ها و مناطق خارج از دسترسی نیروی پلیس و استفاده از نیروی مردمی جهت گزارش تخلفاتی می باشد که حقوق
شهروندی را پایمال می کنند.
این نرم افزار بر روی تلفن های همراه هوشمند نصب شده و به کاربران )عموم مردم( این امکان را می دهد که در صورت مشاهده تخلفات
راهنمایی و رانندگی تعیین شده )در مراحل ابتدایی بدلیل شکل و نحوه برخورد دو تخلف اصلی پارک در پیاده روها و پارک بصورت دوبله
انتخاب شده است( از مورد تخلف عکس برداری کرده و برای ستاد اجرایی مستقر در پلیس راهبر ارسال نمایند و ستاد مذکور بر اساس قوانین
و صلاحدید پس از تایید و ارزیابی اقدام به صدور جریمه، کسر امتیاز و یا راهکارهای بازدارنده دیگر نماید.
همچنین با استفاده از قابلیت درجه بندی کاربران می توان با اختصاص درجه های کاربری مختلف مدل دسترسی و ارسال گزارشات توسط
کاربران را تغیر داد. بعنوان مثال کاربرانی با درجه شهروند سوم پلیس فقط می توانند تخلفاتی از قبیل پارک در پیاده رو و کاربرانی با درجه
های بالاتر مانند شهروند تمام پلیس می توانند کلیه تخلفات قابل ثبت در نرم افزار را گزارش دهند.

انصراف