fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

استقرار افسر راهنمایی و رانندگی در محلهای از بزرگراهها که در دست تعمیر هستند

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

کاهش ترافیک- تنبیه کسانی که تخلف میکنند که خودسبب ساز تقویت فرهنگ رعایت حق تقدم میگردد

نمونه شاهد :مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان در قسمتی از بزرگراه تعمیر و بهسازی مسیر تند رو در حال انجام میباشد و ترافیک قابل توجهی هم دارد که قسمت زیادی از ترافیک ناشی از عدم رعایت حق تقدم ورانندگی در مسیر خاکی بزرگراه (مسیر در دست تعمیر) میباشد که بسیار چهره زشت و زننده ای بلحاظ حقوق شهروندی دارد

انصراف